Card image
Сектор за набавки, логистика и недвижности

Македонски Телеком АД при процесот на набавки поаѓа од законската регулатива како и својата внатрешна регулатива со кои се регулира начинот и постапката за вршење на набавките на производи и вршење на услуги.

Повеќе


Најавете се


Регистрирај се Ја заборавивте лозинката?
Регистрација на добавувачи

Доколку сакате да станете потенцијален добавувач на Македонски Телеком АД Скопје, ќе ве замолиме да се регистрирате на наша веб страна.

По завршување на регистрацијата, во наредните неколку денови на Вашата е-маил адреса за контакт ќе добиете податоци за Вашето Корисничко име и Лозинка кои ќе може да ги користите при секоја наредна најава.

Потоа како наш регистриран добавувач, ќе имате можност да бидете поканети за учество на тендери и прибирање на понуди за типот на набавки за кои при регистрацијата сте се изјасниле дека сте во можност да ни ги обезбедите.