Tender Name:
Барање за прибирање понуди број 08.03.2023_MB-GS -Услуги поделени по ЛОТ 1 - 6 - пролонгиран рок2
Published On:
08.03.2024 15:00
Deadline:
15.04.2024 16:00
Tender Name:
Предмет на набавка: Избор на компанија за изведба на Eнтериерно уредување на продажен салон – T-Shop Diamod Mall, Скопје и Адаптација на продажен салон – Велес
Published On:
22.02.2024 11:45
Deadline:
01.03.2024 10:00
Tender Name:
n.25012024 Прибирање на понуди за опрема за паметно осветлување (Smart Lighting)
Published On:
20.02.2024 12:01
Deadline:
11.03.2024 09:00
Tender Name:
Прибирање на понуди за набавка на одржување на HPE HW/Servers
Published On:
10.01.2024 11:00
Deadline:
19.01.2024 11:59
Tender Name:
Прибирање на понуди за одржување на Lenovo HW/Servers
Published On:
10.01.2024 11:00
Deadline:
19.01.2024 11:59