Tender Name:
Предмет на набавка: Избор на компанија за изведба на Eнтериерно уредување на продажен салон – T-Shop Diamod Mall, Скопје и Адаптација на продажен салон – Велес
Published On:
22.02.2024 11:45
Deadline:
01.03.2024 10:00
Tender Name:
Прибирање на понуди за набавка на одржување на HPE HW/Servers
Published On:
10.01.2024 11:00
Deadline:
19.01.2024 11:59
Tender Name:
Прибирање на понуди за одржување на Lenovo HW/Servers
Published On:
10.01.2024 11:00
Deadline:
19.01.2024 11:59
Tender Name:
Прибирање на понуди за имплементација на new Contact Centre platform
Published On:
15.12.2023 15:00
Deadline:
18.01.2024 16:00
Tender Name:
Склучување на рамковен договор за набавка и испорака на армирано бетонски центрифугирани столбови за надземни ТТ линии
Published On:
14.12.2023 10:30
Deadline:
19.12.2023 23:59