Tender Name:
Прибирање на понуди за набавка на одржување на HPE HW/Servers
Published On:
10.01.2024 11:00
Deadline:
19.01.2024 11:59
Tender Name:
Прибирање на понуди за одржување на Lenovo HW/Servers
Published On:
10.01.2024 11:00
Deadline:
19.01.2024 11:59
Tender Name:
Прибирање на понуди за имплементација на new Contact Centre platform
Published On:
15.12.2023 15:00
Deadline:
18.01.2024 16:00
Tender Name:
Склучување на рамковен договор за набавка и испорака на армирано бетонски центрифугирани столбови за надземни ТТ линии
Published On:
14.12.2023 10:30
Deadline:
19.12.2023 23:59
Tender Name:
Избор на стратешки партнер за испорака на неисправни уреди од Телеком продажни места /адреса на корисници до Овластен сервис и обратно, испорака на уредите од Овластен сервис до Телеком продажно место/адреси на клиенти, со целосно следење на статусот на уредите во процесот во секоја фаза.
Published On:
13.12.2023 14:00
Deadline:
04.01.2024 13:00