Tender Name:
Избор на стратешки партнер за испорака на неисправни уреди од Телеком продажни места /адреса на корисници до Овластен сервис и обратно, испорака на уредите од Овластен сервис до Телеком продажно место/адреси на клиенти, со целосно следење на статусот на уредите во процесот во секоја фаза.
Published On:
13.12.2023 14:00
Deadline:
04.01.2024 13:00
Tender Name:
Изразување на интерес за соработка за решенија во доменот на вештачка интелигенција /машинско учење .
Published On:
07.12.2023 09:00
Deadline:
18.12.2023 16:00
Tender Name:
Прибирање на понуди за имплементација на Cash Desk апликација која е POS - point of sale софтвер кој обезбедува механизмам за работа во МКТ продавниците за продажба на уреди, исто така да регулира разни платежни трансакции
Published On:
02.11.2023 16:00
Deadline:
17.11.2023 11:55
Tender Name:
Offline vault with security gateway for ransomware protection
Published On:
20.09.2023 15:45
Deadline:
06.10.2023 10:00
Tender Name:
Продажба на користена RAN (Radio Access Network) и MWопрема од брендот Huawei – ажурирано 11.09.2023
Published On:
12.09.2023 14:15
Deadline:
15.09.2023 16:00