Tender Name:
Offline vault with security gateway for ransomware protection
Published On:
20.09.2023 15:45
Deadline:
06.10.2023 10:00
Tender Name:
Продажба на користена RAN (Radio Access Network) и MWопрема од брендот Huawei – ажурирано 11.09.2023
Published On:
12.09.2023 14:15
Deadline:
15.09.2023 16:00
Tender Name:
Набавка на решение за Internet Security DNS базирано решение (DNS, DNS преку HTTPS (DoH) и DNS преку TLS (DoT)) кое треба да се обезбеди на фиксните и мобилните крајни корисници од B2C и B2B сегмент (SOHO / SME и Large business)
Published On:
04.09.2023 15:45
Deadline:
19.09.2023 13:00
Tender Name:
Набавка на нов картичен систем за контролиран и евидентиран влез во објекти/простории на Македонски Телеком АД
Published On:
17.08.2023 11:59
Deadline:
31.08.2023 16:00
Tender Name:
Набавка на сертификациони услуги од тело за сертификација, поврзани со Quality Management System (9001:2015), Information Security Management System (27001:2022) and Business Continuity Management System (ISO 22301:2019)
Published On:
04.08.2023 15:10
Deadline:
17.08.2023 13:00