Tender Name:
Набавка и испорака на алат за лепење на оптички влакна со метод на фузија
Published On:
09.05.2023 11:50
Deadline:
29.05.2023 23:00
Tender Name:
Надградба на постоечко осветлување со нова ЛЕД технологија во продажни салони на Македонски Телеком Бр.6423_MBLED
Published On:
26.04.2023 09:30
Deadline:
19.05.2023 16:00
Tender Name:
Прибирање на понуди за имплементација на Business Process Management System (BPMS)
Published On:
18.04.2023 10:00
Deadline:
08.05.2023 11:55
Tender Name:
Прибирање на понуди за миграција и консолидација на постоечките Legacy Fix and Mobile Data Warehouse and Business Intelligence системи во постоечката Data Enablement Platform(DEP)
Published On:
07.04.2023 13:00
Deadline:
28.04.2023 16:00
Tender Name:
Набавка на хартиени ќеси
Published On:
01.02.2023 08:00
Deadline:
14.03.2023 13:00