Tender Name:
Лична Заштитна Облека – Летна и Зимска за потребите на набавувачот
Published On:
06.02.2023 09:00
Deadline:
20.02.2023 13:00
Tender Name:
Продажба на користена RAN (Radio Access Network) опрема од брендот Huawei
Published On:
06.12.2022 14:00
Deadline:
23.12.2022 16:00
Tender Name:
Прибирање на понуди за професионални сервиси за SAP B1 имплементација, интеграција и одржување.
Published On:
14.11.2022 11:50
Deadline:
25.11.2022 10:00
Tender Name:
Прибирање на понуди за Support Services for TIBCO & JAVA Projects
Published On:
31.10.2022 14:00
Deadline:
21.11.2022 10:00
Tender Name:
Набавка на новогодишни пакетчиња за деца
Published On:
28.10.2022 14:00
Deadline:
10.11.2022 11:00